PRE - POSLE

Crna Gora pre

Objekat u Ulcinju (Crna Gora) - pre

Crna Gora posle

Objekat u Ulcinju (Crna Gora) - posle

Novi Zeland pre

Objekat na Novom Zelandu - pre

Novi Zeland posle

Objekat na Novom Zelandu - posle

Slovenija pre

Objekat u Sloveniji - pre

Slovenija posle

Objekat u Sloveniji - posle

Slovenija pre

Objekat u Sloveniji - pre

Slovenija posle

Objekat u Sloveniji - posle

Poljska pre

Objekat u Poljska - pre

Poljska posle

Objekat u Poljska - posle