Otporan na vetar i oluje

Otporan na vetar i oluje

Izuzetno jaki vetrovi su danas sve češća pojava, ali ne morate da se brinete ako imate GERARD. Može da naiđe i uragan brzine 160 km/h, ali krovovi GERARD otporni na ekstremne vremenske uslove mogu čak i to da podnesu!

Jedinstven sistem za fiksiranje GERARD horizontalno fiksira ploče u 8 različitih tačaka sa jakim pričvršćivačima ili ekserima na letvice, čime je dejstvo vetra praktično eliminisano. Većina drugih krovnih pokrivača oslanja se na metode vertikalnog pričvršćivanja koje su sklone podizanju pri jakim vetrovima.