Otpornost na grad

Otpornost na grad

Ekstremne promene naše klime mogu da donesu ogroman grad koji nanosi štetu krovovima. Sa krovovima GERARD nema brige! Naš krovni sistem je otporan na oštećenja od grada prečnika preko 30 mm. Čak i krupan grad veličine 90 mm ne može da prodre kroz krovove GERARD, pa tako zaštićen krov ostaje netaknut usled vremenskih neprilika.