Šta treba da znam o procenama?

Procena mora da se uradi na licu mesta od strane iskusnog krovopokrivača. Oni moraju da procene stanje postojećeg krova, da uzmu mere za nov krov i da pogledaju kakav je pristup vašoj kući i krovu kako bi mogli da daju preciznu procenu. Kako biste lako pronašli kvalifikovanog krovopokrivača kliknite na Pronađite krovopokrivača u vašoj blizini. Ukoliko želite na brzinu da dobijete grubu procenu troškova za izradu krova kliknite na naš Kalkulator.

Postoje brojne promenjive koje ulaze u detaljnu procenu krova i svaki krov je jedinstven – zato je potrebno da stručnjak uradi procenu kako bi sve bilo u redu. Međutim, naveli smo neke uobičajene stavke koje ulaze u konačnu procenu.

 • Postojeća oštećenja krova

Ako je vaš krov već počeo da propušta vodu u krovni prostor, to može da poveća troškove njegove zamene, sa izolacijom ili unutrašnjim strukturama koje možda treba zameniti.

 • Veličina krova

Veći krovovi su generalno skuplji. Međutim, troškovi po kvadratnom metru mogu da budu manji kod većih krovova.

 • Izbor proizvoda

Profil, završna obrada i boja koju izaberete može da utiče na troškove jer su neki izbori skuplji od drugih.

 • Složenost dizajna

Prema pravilu, što više uglova ima na krovu to su troškovi veći. Dimnjaci, svetlarnici, uski vodovi i kosi useci povećavaju troškove postavljanja krova.

 • Lokacija i pristup lokaciji

Troškovi transporta i blizina najbližeg krovopokrivača može da utiče na troškove, dok neobičan ili otežan pristup lokaciji može da zahteva posebnu opremu.

 • Nagib krova i rogovi

Krovovi sa većim nagibom ili većim rogovima više koštaju. Kod dvospratnica, spoljne obloge i nagibi određuju tip vodonepropusnih obloga za poslednji sprat.

 • Promena tipa krova

Ako menjate tip krova, to može da zahteva postavljanje novih konstrukcija, kao što su letvice i rožnjače.

Kako da uporedim različite procene i da izaberem najbolju?

Kada imate nekoliko procena, primetićete da se značajno razlikuju u ceni. Može da bude teško da shvatite zašto se razlikuju, pa smo napravili kratku kontrolnu listu koja sadrži važne informacije koje moraju da budu uzete u obzir prilikom procene, a koje će vam pomoći da ih uporedite:

 • Da li sadrže profil (oblik krova), materijal i boju koju ste zahtevali?
 • Da li se procena odnosi na isporuku i postavljanje novog krova?
 • Da li procena uključuje oluke, olučne cevi i vodonepropusnu oblogu (za sve prodore kao što su dimnjaci, svetlarnici ili ventilacione cevi)?
 • Da li procena uključuje sve zakivke/eksere/vijke za montažu?
 • Da li procena uključuje podupirače krova odgovarajućeg kvaliteta?
 • Da li procena uključuje dodavanje letvica ili podrožnica ako menjate tip krova?
 • Da li procena uključuje uklanjanje i odlaganje vašeg postojećeg krova?
 • Ako je potrebna saglasnost saveta, da li je to uključeno u vašu procenu ili to sami morate da obezbedite?
 • Da li se garancija odnosi i na materijal i na montažu/izradu?
 • Da li vaša procena uključuje zaštitu ivica ili postavljanje skele (zakonski zahtev u nekim državama)?
 • Da li je potrebno da angažujete građevinca da ukloni zaštitne daske kako bi se vodonepropusna obloga mogla zameniti?
 • Šta nedostaje u proceni?
 • Da li imaju osiguranje koje pokriva njihove radove?
 • Da li je cena izražena sa PDV-om?

Da li želite procenu od krovopokrivača GERARD?

Pronađite najbližeg kvalifikovanog krovopokrivača GERARD na našoj mapi i zatražite ponudu!