Koliko obično traje zamena krova?

To zavisi od veličine odnosno složenosti krova i od krovnog materijala: mali, jednostavni krovovi mogu biti završeni za dva dana; sa druge strane, radovi na većim, složenijim projektima mogu da traju i nedelju dana. Nakon što se počne, radove ne treba prekidati iz drugih razloga osim vremenskih uslova. Međutim, ako se tokom radova pojave problemi, može biti potrebno da zaustavite radove kako biste usaglasili izmene vašeg dogovora.

  1. Postavljanje skele/zaštite na ivicama
  2. Uklanjanje starog krova
  3. Pregled konstrukcije krova na nedostatke
  4. Priprema površine krova (okapnica, podupirač) – Postavljanje izolacije po potrebi (često je jeftinije postaviti izolaciju prilikom zamene krova, nego kasnije)
  5. Postavljanje nove konstrukcije, kao što su letvice ili podrožnice, po potrebi
  6. Postavljanje novog krova, uključujući podizanje materijala, postavljanje krovnih obloga, oivičavanje, postavljanje vodonepropusnih obloga, zakucavanje eksera/zakovica i zaprivnih materijala (u zavisnosti od toga koji krovni proizvod ste izabrali)
  7. Završni radovi, čišćenje lokacije i završni pregled

Pogledajte naše najnovije snimke ugradnje!