Jedinstveni SISTEM ZA PRIČVRŠĆIVANJE GERARD

Tražite krov koji može da zaštiti vaš dom od jakih vetrova tokom velikih oluja? Vaš krov GERARD može da odoli uraganu brzine 160 km/h, koji vašem krovu ne može ništa! Zahvaljujući metodi fiksiranja koju primenjuje GERARD, ekstremni vremenski uslovi ne mogu da dovedu do lomljenja crepa! Nema više otkinutih crepova u oluji zahvaljujući krovovima GERARD koji su otporni na oluje!

Jedinstveni SISTEM ZA PRIČVRŠĆIVANJE GERARD

Naš jedinstveni sistem za pričvršćivanje omogućava krovovima GERARD da podnesu i uragan brzine 160 km/h.

ZBOG ČEGA JE TOLIKO JEDINSTVEN?

 Metod horizontalnog pričvršćivanja u kombinaciji sa pričvršćivanjem u 8 različitih tačaka na svakoj ploči. Zahvaljujući metodi horizontalnog pričvršćivanja, sila uzgona vetra deluje na eksere kao sila smicanja, zahvaljujući čemu je proizvod otporan na ekstremna opterećenja vetra.

Ekstremni vremenski uslovi mogu da donesu ekstremne vetrove, ali krov GERARD čini vaš dom izuzetno dobro zaštićenim od jakih vetrova.

Pogledaj poređenje sa različitim proizvodima za pokrivanje krovova!