Zasečena opšivka zida leva 370 L/H

Univerzalna standardna opšivka zida sa stepenastim usecima za savršeno uklapanje crepova polegnutih na letve razmaka između 367 i 371 mm. Potrebni su levi i desni element

Zasečena opšivka zida leva 370 L/H
Dužina
1200 mm
Dužina pokrivača
1100 mm