Zasečen ravan lim desni

Univerzalni višenamenski lim sa stepenastim usecima za savršeno uklapanje crepova polegnutih na letve razmaka između 367 i 371 mm. Potrebni su levi i desni element

Zasečen ravan lim desni
Dužina
1200 mm
Dužina pokrivača
1100 mm