Uvala 400

Uvalna oplata, pune širine 400 mm

Uvala 400
Dužina
1350 mm
Dužina pokrivača
1250 mm