Utisnuti kraj ugaonog slemenjaka

Omogućuje postizanje elegantnog izgleda ugaonih slemenjaka na slemenskim završecima.

Utisnuti kraj ugaonog slemenjaka