Usisni ventilacioni otvor G2

Ovaj element omogućava postavljanje ispusta za vazduh iz ventilacionog kanala ispod krova kada nije moguće izvesti ispust na slemenu. Spajanjem cevi od 110 mm može se takođe koristiti kao ispust za vazduh iz prostorija za boravak.

Usisni ventilacioni otvor G2

75

110 mm