Ravan lim 490

Ravan višenamenski lim koristi se za detalje koji se ne mogu izvesti pomoću standardnih elemenata.

Ravan lim 490
Dimenzije
2000 x 490 mm