Ravan lim 450

Ravan višenamenski lim koristi se za detalje koji se ne mogu izvesti pomoću standardnih elemenata.

Ravan lim 450
Dimenzije
2000 x 450 mm