Početak slemenjaka 205

Omogućuje zaptivanje slemenih crepova Barrel 205 na slemenskim počecima

Početak slemenjaka 205