Početak slemenjaka 190

Omogućuje zaptivanje slemenih crepova Barrel 190 na slemenskim počecima

Početak slemenjaka 190