Platforma

Platforma obezbeđuje bezbedan rad servisnog osoblja na krovu (dimnjak, antena, solarni kolektori).

Platforma