Obli slemenjak 3 modul 190

Za još lakše pokrivanje grebena i slemena slemeni crepovi Barrel 190 kombinuju se u jedinstven element. Kompatibilni sa svim Gerardovim modelima crepova.

Obli slemenjak 3 modul 190
Dužina
1250 mm
Dužina pokrivača
1225 mm