Milano opšivka slemena

Ovaj element može se koristiti sa crepovima Milano kod manje dužine gornjeg reda crepova ispod slemena.

Milano opšivka slemena
Dužina
1308 mm
Dužina pokrivača
1215 mm