Kraj ugaonog slemenjaka

Koristi se za zatvaranje slemenskih početaka i završetaka pomoću ugaonih slemenjaka.

Kraj ugaonog slemenjaka