Kraj oblog slemenjaka 205

Omogućuje postizanje elegantnog izgleda slemenih crepova Barrel 205 na slemenskim završecima

Kraj oblog slemenjaka 205
Prečnik
205 mm