Kraj oblog slemenjaka 190

Omogućuje postizanje elegantnog izgleda slemenih crepova Barrel 190 na slemenskim završecima

Kraj oblog slemenjaka 190
Prečnik
190 mm