Lokalni dobavljači su izbor kompanije GERARD

Smatramo da je veoma važno da sarađujemo sa lokalnim dobavljačima naših sirovina jer to skraćuje transportne rute i smanjuje emisije CO2. Takođe, kada je to moguće, prednost dajemo železničkom transportu.