Lagani krov zahteva manje drvne građe

U poređenju sa betonskim crepom, krov od presovanog čelika ne zahteva mnogo noseće građe, čime se štedi na resursima. Drugim rečima, potrebno je manje drveta za GERARD čelične krovove nego za betonske ili glinene krovove.