Zapravo, čelik se može reciklirati neograničeno mnogo puta, bez gubitka svojstava. Dakle, kada metalni krov GERARD dođe do kraja svog veka trajanja, nema potrebe da se odlaže na deponiju. Ovaj materijal se može reciklirati u druge čelične proizvode.

Više

Betonske i glinene ploče mogu da budu glomazne i teške. Količina za jednu kuću zahteva kamion za transport prosečne veličine. Isti kamion može da preveze dovoljno presovanih čeličnih krovnih ploča GERARD za 10 kuća, čime se troši manje energije na transport (te stvara manje ugljenika).

Više

U poređenju sa betonskim crepom, krov od presovanog čelika ne zahteva mnogo noseće građe, čime se štedi na resursima. Drugim rečima, potrebno je manje drveta za GERARD čelične krovove nego za betonske ili glinene krovove.

Više

Smatramo da je veoma važno da sarađujemo sa lokalnim dobavljačima naših sirovina jer to skraćuje transportne rute i smanjuje emisije CO2. Takođe, kada je to moguće, prednost dajemo železničkom transportu.

Više