Održivost

PLANETA ZEMLJA BI IZABRALA GERARD.

 

Krov od presovanog čelika GERARD jedna je opcija za izradu krova koja je naugodnija za životnu sredinu .

 

DA LI STE ZNALI?

Čelik je najugodniji materijal za životnu sredinu ?

Zapravo, čelik se može reciklirati neograničeno mnogo puta, bez gubitka svojstava. Dakle, kada metalni krov GERARD dođe do kraja veka trajanja, nema potrebe da se odlaže na deponiju. Ovaj materijal se može reciklirati u druge čelične proizvode.

 

Prevoženje čeličnih ploča zahteva manje energije

Betonske i glinene ploče mogu da budu glomazne i teške. Količina za jednu kuću zahteva kamion prosečne veličine za transport. Isti kamion može da preveze dovoljno GERARD presovanih čeličnih krovnih ploča za 10 kuća, čime se troši manje energije (te stvara manje ugljenika) na transport.


Lagani krov zahteva manje drvne građe

U poređenju sa betonskim crepom, krov od presovanog čelika ne zahteva mnogo noseće građe, čime se štedi na resursima. Drugim rečima, potrebno je manje drva za GERARD čelične krovove nego za betonske ili glinene krovove.


Lokalni dobavljači su izbor kompanije GERARD

Smatramo da je veoma važno da sarađujemo sa lokalnim dobavljačima naših sirovina jer to skraćuje transportne rute i smanjuje emisije CO2. Takođe, kada je to moguće, prednost dajemo železničkom transportu.

 

Šta nama znači održivost

Održivost je po svojoj definiciji veoma široko određena. Postoji opšte viđenje šta održivost predstavlja – sposobnost dugotrajnog trajanja. Održivost je proces, putovanje bez kraja; kontinuirano poboljšanje je kraj samo po sebi.

 

ISO 14001 Upravljanje životnom sredinom 

Fletcher Building Roof Tile Group, proizvođač GERARD Krovova, posluje u skladu sa ISO 14001 standardom Upravljanja životnom sredinom i obavezao se da će uvoditi kontinuirana unapređenja održivosti; Roof Tile Group poštuje okvir za održivost koji obezbeđuje da kompanija posluje na način koji postiže finansijski uspeh kroz primenu principa postupanja sa životnom sredinom, etičkog liderstva i kroz prihvatanje uloge korporativnog građana u zajednicama u kojima poslujemo.

Šta to znači u našem svakodnevnom poslovanju?

Tek da naglasimo nekoliko primera:

  • upravljanje razvrstavanjem otpada
  • recikliranje nekoliko materijala pored čelika:
  • mleveni kamen
  • karton
  • drvene palete
  • plastične folije itd.