Koliko to košta?

Ukoliko želite na brzinu da dobijete grubu procenu troškova izrade krova kliknite na naš Kalkulator .

U suprotnom ćete morati da uzmete u obzir brojne promenjive koje ulaze u zbir troškova zamene krova (pogledajte naše pitanje br. 6 u detaljnoj proceni), pa je nemoguće dati preciznu procenu bez pregleda i merenja vašeg krova. Kada radite zamenu krova, važno je da imate u vidu dugoročne efekte troška. Troškovi se mogu razložiti na početne troškove koji nastupaju odmah (materijal i ugradnja) i na troškove tokom veka trajanja (npr. održavanje krova). Jeftini početni troškovi ne znače nužno dugoročnu uštedu. Postavljanje krova od jeftinih materijala odnosno manje uglednih proizvođača može da znači da ćete već za nekoliko godina morati da zamenite krov, verovatno o vašem trošku, jer takav krov ne ispunjava propisane zahteve, a izvođač radova više ne posluje, ili krov nije prikladan za namenu.

Dalje, može da se javi još jedno pitanje:

Da li treba da zamenim izolaciju na tavanici?

Mnogo je lakše i brže postaviti izolaciju kada je krov skinut. Izolacija na tavanici može da napravi najveću razliku kada je reč o zagrevanju doma. Zamena izolacije kada je krov skinut lakša je i često jeftinija od zamene izolacije kroz tavanicu. Vaša izolacija možda zahteva zamenu ako je tanja od 12 cm, ako ima rupe ili joj nedostaju delovi, ili ako je nakvašena i oštećena. Za više informacija pogledajte naš odeljak o izolaciji.

Mr. G
Vaši pomoćnici

Da li želite više informacija? Pitajte g. G! Pridružite mu se na prijateljskoj vožnji!