GERARD KORONA ŠINDRA Charcoal

Restauracja Witowianka, Corona Charcoal. Witów, 2012