Lokalni dobavljači su izbor kompanije GERARD

Smatramo da je veoma važno da sarađujemo sa lokalnim dobavljačima naših sirovina jer to skraćuje transportne rute i smanjuje emisije CO2. Takođe, kada je to moguće, prednost dajemo železničkom transportu.

Mr. G
Vaši pomoćnici

Da li želite više informacija? Pitajte g. G! Pridružite mu se na prijateljskoj vožnji!